Nhiệt độ của tầng khí quyển có phải tăng giảm theo độ cao của mặt đất phải không?

Trả lời:
Tầng khí quyển chia từ dưới đất lên không trung bao gồm các tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung gian, tầng ấm và tầng trôi dạt. Trong tầng đối lưu thì càng lên cao càng giảm. Nhưng từ tầng đối lưu trở lên thì càng lên cao càng tăng. Vì trong tầng bình lưu có chứa ozôn nên tầng này có tác dụng hấp thụ tia tử ngoại. Càng gần thì khả năng hấp thụ tia tử ngoại của tầng ôzôn càng lớn cho nên nhiệt độ càng tăng.
Trong tầng ấm thì càng lên cao nhiệt độ cũng càng tăng. Khi lên cao đến 8.000 km, vật chất chủ yếu là nguyên tử oxi cho nên có thể trực tiếp hấp thụ tia tử ngoại của mặt trời. Khi nhiệt độ ở đó lên đến trên 1.0000C tứ là ở trạng thái điện ly cao độ thì có thể lại sóng vô tuyến điện.
cần phải tầng ôzôn? Vì tầng ôzôn chứa một khối lượng lớn ôzôn, có khả năng hấp thụ tia tử ngoại của mặt trời cho nên sẽ làm giảm tia tử ngoại chiếu xuống mặt đất. Trong hoàn cảnh có quá nhiều tia tử ngoại, sẽ mắc bệnh ung thư da và nhiều chứng bệnh khác. Chính vì vậy, tầng ô zôn tức là sức khoẻ con người

comments