Xương cụt nằm ở đâu?

Trả lời:
Xương cụt nằm ở đáy . Trục của bộ xương được tạo thành các xương đầu, cổ và thân. tạo thành trục nâng đỡ các phần khác của . Xương sọ nằm ở trên đỉnh của . gồm nhiều xương riêng biệt được gọi là các đốt xưong sống. Với các đỉa xơ nằm giữa chúng. Các xương sườn gán vào ngực. Có 12 xương sườn ở mỗi bên của cơ thể, chúng cho tim và hai lá phổi và hoạt động như một hộp thổi hơi cho quá trình thở.
Năm đốt sống lưng nằm ở phần dưới ở lưng bên dưới của đốt sống lưng cuốu cùng là xương cùng tiếp theo là xương cụt. Ở có 4 xương riêng biệt tạo thành xương cụt. Ba xương cuối cùng của các xương khác liền với nhau trong quá trình trưởng thành để tạo thành một xương có dạng như hình cái mỏ chim. Điểm mà xương cụt và xương cùng gặp nhau vẫn ở dạng sợi trong suốt .
Xương .
Bàn chân người có 26 xương. Đó là (1) 7 xương cổ chân, hoặc gọi là xương mắt cá; (2) 5 xương bàn chân, hoặc gọi là xương mu bàn chân; và (3) 14 xương đốt ngón chân, hoặc gọi là xương ngón chân

Từ khóa tìm kiếm

comments